PULCIŅI

Pulciņu nodarbību  saraksts 

2018./2019. m.g.

1.semestris

Nr. Pulciņa nosaukums Pedagogs Nodarbību grafiks
Diena Laiks Kabinets
1. Muzikāli estētiskā darbnīca Valerijs Afoničs Trešdiena 14.20-15.45 5.
2. Tūrisma un gidu pulciņš Ināra Voitkāne   Pirmdiena 14.25-15.50 11.
3. Žurnālistikas un literatūras pulciņš Ināra Fjodorova Pirmdiena 14.20- 16.20 14.
4. Informācijas tehnoloģiju pulciņš Līga Zvirgzde Pirmdiena 14.20-15.45 1.
5. Vokālais ansamblis Valerijs Afoničs Otrdiena 14.20- 15.45 5.
6. Teātra pulciņš Anita Ozoliņa Ceturtdiena 14.20- 16.20 Zāle
7. Skolas muzejs Olga Šestova Trešdiena 14.15-15.45 3.
8. Vizuālās mākslas pulciņš Sandra Nordena Ceturtdiena 14.20- 16.20 16.
9. Jaunie vides pētnieki Laura Uzlovska Pirmdiena 14.20-15.45 27.
10. Novadmācība Ināra Losāne Otrdiena 14.30-15.55 11.