PULCIŅI

2019./2020.m.g. I semestrī

1. Žurnālistikas un literatūras pulciņš Ināra Fjodorova   Trešdiena 14.05- 16.15   14.
2. Informācijas tehnoloģiju pulciņš   Līga Zvirgzde Pirmdiena 14.05-15.30   1.
3. Teātra pulciņš   Ināra Losāne   Pirmdiena
Trešdiena
14.50- 15.30
14.50 – 16.15
  Zāle  
4. Vizuālās mākslas pulciņš   Sandra Nordena   Pirmdiena 14.05- 16.15 22.
5. Muzikāli estētiskā darbnīca Valerijs Afoničs Otrdiena     14.05-15.30   5.
  6.   Tūrisma un gidu pulciņš Meldra Kukule   Otrdiena 14.05 – 15.30     26.
7. Jaunie vides pētnieki Laura Uzlovska Otrdiena 14.05-15.30 27.
8. Vokālais ansamblis   Valerijs Afoničs Pirmdiena 14.50- 16.15   5.
9. Skolas muzejs Olga Šestova Trešdiena 14.05-15.30 33.
10. Novadmācība   Ināra Voitkāne Ceturtdiena 14.50-16.15 3.