MĀCĪBU PRIEKŠMETU NEDĒĻAS

Mācību priekšmetu tematiskās nedēļas

2018./2019. māc. g.

 

1. Krievu valodas un literatūras 15.10.-19.10.2018.
2. Vēstures un sociālo zinātņu 12.11.-16.11.2018.
3. Matemātikas, fizikas un informātikas 26.11.-30.11.2018.
4. Ģeogrāfijas un ekonomikas 14.01.-18.01.2019.
5. Ķīmijas un bioloģijas 04.02.-08.02.2019.
6. Angļu valodas 11.02.-15.02.2019.
7. Latviešu valoda un literatūra 18.02.-22.02.2019.
8. Mākslas jomas priekšmeti 08.04.-12.04.2019.