MĀCĪBU PRIEKŠMETU NEDĒĻAS

Mācību priekšmetu tematiskās nedēļas

2017./2018. māc. g.

1.       Vēstures un sociālo zinātņu 13.11.17.- 17.11.17.
2.       Matemātikas, fizikas un informātikas 27.11.17.-01.12.17.
3.       Latviešu valodas un literatūras 04.12.17.-08.12.17.
4.       Ģeogrāfijas, ekonomiskas un vides izglītības 15.01.18.- 19.01.18.
5.       Krievu valodas un literatūras 22.01.18.-26.01.18.
6.       Ķīmijas un bioloģijas 05.02.18.- 09.02.18
7.       Svešvalodu 12.02.18.- 16.02.18.
8.       Mākslas jomas priekšmetu

09.04.18.-13.04.18.