Skolēnu pavasara brīvlaikā būs iespējams uzlabot vērtējumus visos mācību priekšmetos šādos laikos:

pirmdien: 15.00-18.00,

trešdien: 14.00-19.00,

ceturtdien: 14.00-17.00,

piektdien: 12.00-15.00.