IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

2016./2017.m.g. Rīgas vakara ģimnāzija īsteno šādas programmas:

  • Pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) pedagoģiskās korekcijas programma (23011812)
  • Pamatizglītības 2.posma (7.-9.klase) pedagoģiskās korekcijas mazākumtautību programma (23011822)
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011012)
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011013)
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (31011022)
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (31011023)