Nordplus Junior

Rīgas Vakara ģimnāzijas dalība Nordplus Junior projektā

NPJP-2018/10159

 Projekta tēma ir “Dabas ABC. Inovatīvi mācību materiāli un metodes, lai attīstītu pusaudžu vecuma skolēnu zināšanas par dabas parkiem Dānijā, Latvijā, Lietuvā.”

Projekta norises laiks ir 09/2018-05/2020.

Projektā piedalās 3 skolas: Plateliai ģimnāzija Lietuvā, Hjembaek skola Dānijā un Rīgas Vakara ģimnāzija Latvijā. Rīgas Vakara ģimnāzija koordinē projekta norisi. Projekta plānotā mērķa grupa ir skolēni 14-17 gadu vecumā un projekta darbā iesaistītie pedagogi.

Projekta mērķi ietver šādus attīstības aspektus: izglītības partnerību izveide starp projekta dalībnieku skolām, jaunu mācību materiālu un labās prakses piemēru apmaiņa vides izglītībā, Ziemeļvalstu-Baltijas valstu kultūru izpratnes veidošana, skolēnu vides zinību pilnveide un videi draudzīgas attieksmes veidošana, starp priekšmetu saiknes izveide šādos mācību priekšmetos:  bioloģija, angļu valoda, vēsture, interešu izglītības pulciņi “Jaunie vides pētnieki” un “Vizuālā māksla”.

Projekta laikā tiek veidoti mācību materiāli un uzdevumi par dalībvalstu nacionālo parku dabas, kultūras, vēstures objektiem. Tie aptver Žemaitijas Nacionālo parku Lietuvā, Gaujas Nacionālo parku Latvijā un Stevns Klint apkaimi Dānijā. Projekta dalībnieki skolēni un pedagogi tiksies klātienē pieredzes semināru laikā 2019.gada aprīlī Lietuvā, 2019.gada oktobrī Dānijā un 2020.gada aprīlī Latvijā.


Sīkāku informāciju par projekta dalībniekiem, sadarbības partneriem un citiem materiāliem var apskatīt šeit.