Konsultācijas skolēnu brīvlaikā

Skolēnu pavasara brīvlaikā būs iespējams uzlabot vērtējumus visos mācību priekšmetos šādos laikos: pirmdien: 15.00-18.00, trešdien: 14.00-19.00, ceturtdien: 14.00-17.00, piektdien:...

Latviešu valodas un literatūras nedēļas pasākums

Ar projekta ,,Skolas soma” finansiālo atbalstu 18.februārī Rīgas Vakara ģimnāzijā Latviešu valodas un literatūras nedēļas ietvaros četrās klasēs stundas vadīja stāstniece no Ventspils Līga Reitere. Tās bija mazliet citādas, bet pavisam īstas mācību stundas ar...

Skolas zvaigzne 2019

“Gads ir apmetis kūleni un atkal šeit, zālē, ir pulcējušies mūsu skolas atraktīvākie, radošākie un talantīgākie skolēni, lai pierādītu savas spējas visdažādākajās radošajās aktivitātēs”- ar šādiem vārdiem pasākuma vadītāji Džūlija Anna Avota un Andrejs Mārtiņš Eiduks...

“Zinātnes zonas” apmeklējums

Rīgas vakara ģimnāzijas 9.-10. klases skolēni, projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros, pasākuma “Radošās tehnoloģiju profesijas” ciklā, šā gada 22.janvārī un 30.janvārī...