Plānotie pasākumi no 19.-23.martam

20.martā plkst.10.10 notiks karjeras atbalsta pasākums- tikšanās “Ieskaties nākotnē – tikšanās ar uzņēmējiem”. Skolēniem būs iespēja uzzināt par uzņēmumu «Motiva Aknakatted OÜ», kas darbojas žalūziju ražošanas un izplatīšanas nozarē. Uzzinās vairāk par ...

Uzņemšana 2017

2018./2019. mācību gadā Rīgas vakara ģimnāzija uzņem mācīties Pamatskolas 7., 8. un 9. klasē (latviešu un krievu plūsmā). Vidusskolas 10., 11. un 12. klasē (latviešu un krievu plūsmā) – vispārizglītojošajā programmā, – vispārizglītojošajā neklātienes programmā.  ...

Žetonu vakars

Š.g. 9 martā Rīgas vakara ģimnāzijā tika turpināta ikgadēja skolas tradīcija – norisinājās žetonu vakars. Vairāk fotografiju nospiežot uz...

Mans vaļasprieks-mana nākotnes profesija.

6.martā Rīgas vakara ģimnāzijā notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” pasākums „ Mans vaļasprieks-mana nākotnes profesija”. Tajā skolēniem bija iespēja tikties ar praktizējošu uzņēmēju, SIA...