Uzņemšana

2019./2020. mācību gadā Rīgas vakara ģimnāzija uzņem mācīties Pamatskolas7., 8. un 9. klasē (latviešu un krievu plūsmā). Vidusskolas10., 11. un 12. klasē (latviešu un krievu plūsmā) – vispārizglītojošajā programmā, – vispārizglītojošajā neklātienes programmā....