ATTĒLU GALERIJA

Valsts svētkiem veltītie koncerti

Patriotu mēnesī arī Rīgas vakara ģimnāzijā notika valsts svētkiem veltīti koncerti. Uzstājās piedalījās skolas interešu izglītības pulciņi, kā arī aicinātie viesi – dziesminiece un bērnu dziesmu autore Agita Kaužēna, un dziesminieks Uldis Kākulis.

01_patriotu-men

10. klašu iesvētības

21.10. Rīgas vakara ģimnāzijas draudzīgajā saimē tika uzņemti jaunie 10.klašu audzēkņi. Pildot dažādus veiklības un atjautības uzdevumus varēja redzēt cik labi desmitie ir iepazinuši skolu, skolotājus un viens otru. Neliela fotoreportāža no iesvētībām.

USER COMMENTS

Konkurss par darba tiesībām

Mūsu skolas komanda (Dace Leitāne, Arvīds Jakovičs, Viktorija Kļaviņa, Andrejs Gromovs, Sindija Kokare, Agris Dambītis) piedalījās konkursā par darba tiesībām un darba drošību Rīgas vidusskolu vecāko klašu audzēkņiem “Zini! Ne mini!”. Šo konkursu rīko Latvijas brīvo arodbiedrību savienībasadarbībā ar Rīgas vispārizglītojošo skolu karjeras konsultantu apvienību, lai  veicinātu vispārizglītojošo skolu vecāko klašu audzēkņu izpratni par darba tiesībām un darba drošību, gatavojot viņus darba dzīvei.

Konkursā bija iespēja pārbaudīt zināšanas par darba tiesībām, darba aizsardzību un arodbiedrību lomu darba vietā, parādot prasmes, erudīciju un spēju operatīvi pieņemt lēmumu.

03_konkurss-darba-drosiba

Ekskursija uz Rīgas 3. arodskolu

Otrdien, 18.oktobrī devīto klašu skolēni devās ekskursijā uz Rīgas 3.arodskolu. Ar šo skolu RVĢ ir vieno vairāku gadu sadarbība. Skolas metodiķe un latviešu valodas skolotāja Marika Aņisko pastāstīja, ka skola piedāvā bez mācību maksas apgūt metālapstrādes profesijas – atslēdznieks, virpotājs, rokas lokmetinātājs (MMA), lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) un profesiju lietvedis. Par ERAF projektā iegūto finansējumu skolā ir renovētas un mūsdienīgi aprīkotas mācību. Sekmīgie skolēni saņem stipendiju. Skolēni iepazinās ar skolas telpām un darbnīcām.

USER COMMENTS

Ekskursija uz Rīgas pašvaldības policiju

Pirmdien, 17.oktobrī skolēnu grupa devās ekskursijā uz Rīgas pašvaldības policijas Vidzemes priekšpilsētas pārvaldi. Skolēniem bija iespēja uzzināt par pašvaldības policijas funkcijām, kā arī par darba iespējām policijā pēc vidusskolas beigšanas.

05_ekskursija-uz-polic