Rīgas vakara ģimnāzija

T.67229210; rvakg@riga.lv
Gaiziņa iela 1, Rīga, LV-1050

Attēlu galerija

Skatīt vēl attēlus par Rīgas vakara ģimnāziju

Skolas zvaigzne 2019

“Gads ir apmetis kūleni un atkal šeit, zālē, ir pulcējušies mūsu skolas atraktīvākie, radošākie un talantīgākie skolēni, lai pierādītu savas spējas visdažādākajās radošajās aktivitātēs”- ar šādiem vārdiem pasākuma vadītāji Džūlija Anna Avota un Andrejs Mārtiņš Eiduks atklāja nu jau par skolas tradīciju kļuvušo skolas talantu konkursu “Skolas zvaigzne 2019”.

Pasākumu ar savu priekšnesumu atklāja skolas absolventi Sandis Grava un Jeļena Beržinska. Žūrijas komisijas sastāvā šogad bija mūsu radošās ieceres īstenotājs– skolas direktors Jānis Japiņš, direktora vietniece Leolita Grīnvalde-Trūpa, latviešu valodas un literatūras skolotāja un skolas teātra pulciņa vadītāja Anita Ozoliņa un skolas mākslas jomu priekšmetu metodiskās komisijas vadītāja, kulturoloģijas skolotāja Ināra Voitkāne. Skolas absolventi Sandis Grava un Jeļena Beržinska. Informācijas tehnoloģiju skolotāja Līga Zvirgzde apkopoja informāciju, lai noteiktu konkursa uzvarētājus.

Mēs varam lepoties ar skolas talantīgajiem dalībniekiem: dziedātājiem, dzejas lasītājiem, māksliniekiem un dejotājiem. Priekšnesumi patiešām bija ļoti daudzveidīgi. Arī skatītājiem bija iespēja balsot par savu simpātiju.

Šogad skatītāju simpātiju ieguva Deniss Kvedars ar draugiem.

1.vietu ieguva 12.C klases skolniece Ketrīna Kočkina;

2.vietu ieguva 10.B klases skolnieks Daniels Toreko;

3.vietu ieguva 11.C klases skolnieks Arthur Merkurjev Prikhodko.

Paldies visiem dalībniekiem un atbalstītājiem!

 Uz tikšanos nākamgad!

“Zinātnes zonas” apmeklējums

Rīgas vakara ģimnāzijas 9.-10. klases skolēni, projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros, pasākuma “Radošās tehnoloģiju profesijas” ciklā, šā gada 22.janvārī un 30.janvārī  apmeklēja izglītības centru “Zinātnes zona”. Pasākumā skolēniem tika aktualizēta ķīmijas un fizikas nozīme mūsu ikdienā un parādīts kādās jomās tiek izmantotas zināšanas un prasmes, kurās izmanto ķīmiju un fiziku.  Ar interaktīva eksperimentu priekšnesuma palīdzību skolēni iepazinās ar inženiera, ķīmiķa un elektronikas inženiera profesiju.

Skolēni piedalījās nodarbībās, kuru laikā iepazinās ar ķīmiskajām reakcijām, un uzzināto izmantoja praktiskā darbībā, kā arī iepazina un uzzināja par ķīmiķa, inženiera un elektronikas inženiera profesijas darba specifiku.

Pasākums “Mana izaugsme”

Rīgas vakara ģimnāzijas 9.-10. klases skolēni, projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros, pasākuma “Mana izaugsme” ciklā, šā gada 24.janvārī vidusskolas klašu skolēni noklausījās lekciju, kuru vadīja Mārtiņš Geide, par to kā veidot attiecības ar citiem nosakot personīgās robežas un distanci. Kā paust gatavību jaunai pieredzei vairojot iecietību pret atšķirīgo. Kā pastiprināt personīgās lietderības izjūtu un noteikt savas spējas, kā arī veikt pašnovērtējumu un pašizziņu.

Rīgas Vakara ģimnāzijas skolēni ciemojas sociālajā aprūpes centrā “Kalnciems”

Janvāra sākumā Rīgas Vakara ģimnāzijas vokālā ansambļa dalībnieki Artūrs Merkurjevs, Sofija Zadorožnaja un teātra pulciņa aktīvisti Anna Avota, Sintija Matīsa, Agate Milliņa, Andris Žukovs un Mārtiņš Eiduks viesojās Valsts sociālā aprūpes centra “Rīga” filiālē “Kalnciems”. 

Viņiem palīdzēja skolas bijušais absolvents, topošais mūzikas pedagogs Liepājas Universitātē Sandis Grava. Skolēnu sniegumā tika dziedātas Ziemassvētku dziesmas un lasīti dzejoļi. Dziesmu “Klusa nakts, svēta nakts”, kurai 2018. gadā palika 200 gadi, sociālā centra iedzīvotāji dziedāja kopā ar jauniešiem. Tas bija ļoti emocionāls brīdis.

Piedaloties šajā koncertā, vakarskolas audzēkņiem bija iespēja iegūt jaunu pieredzi un gūt gandarījumu par labi padarītu darbu, kā arī radīt pozitīvu prieka dzirksti aprūpes centra iemītniekiem.

Pēc koncerta skolēni pasniedza Rīgas Vakara ģimnāzijas kolektīva sarūpētās un pašu gatavotās dāvanas.

Kalendārs

< 2018 >
Oktobris

Stundu laiki

I MAIŅA
1. stunda 8.35-9.15
2. stunda 9.20-10.00
3. stunda 10.05-10.45
4. stunda 10.50-11.30
5. stunda 11.50-12.30
6. stunda 12.50-13.30
7. stunda 13.35-14.15
8. stunda 14.20-15.00

II MAIŅA
1. stunda 15.05-15.45
2. stunda 15.50-16.30
3. stunda 16.35-17.15
4. stunda 17.20-18.00
5. stunda 18.05-18.45
6. stunda 18.50-19.30
7. stunda 19.35-20.15
8. stunda 20.20-21.00

Saites